Kodėl verta rinktis privačią privalomąją mediaciją?

Dėl privalomosios mediacijos vykdymo Šalis gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (VGTPT) arba tiesiogiai į pasirinktą mediatorių privačiai (LR Mediacijos įst. 21 str. 3 d.). Kodėl verta kreiptis dėl privačios privalomosios mediacijos vykdymo? Privačios mediacijos procesas vyksta greičiau ir efektyviau.
El. paštu gavus inicijuojančios Šalies ar jos atstovo užpildytą prašymą dėl mediacijos vykdymo, jau tą pačią dieną pradedamas mediacijos procesas (kitai ginčo Šaliai išsiunčiamas pranešimas). Siekdama efektyvaus ir operatyvaus proceso, po pranešimo išsiuntimo susisiekiu su Šalimi telefonu, supažindinu su proceso eiga bei paskatinu dalyvauti mediacijoje. Jei visgi per keturiolika dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos negaunu kitos Šalies sutikimo, išduodu pažymą dėl įstatymuose nustatyto reikalavimo pasinaudoti privalomąją mediacija įvykdymo ir Šalis įgyja teisę kreiptis su ieškiniu į teismą.
Esant kitos ginčo Šalies sutikimui medijuoti, pagal abiejų Šalių pageidavimą mediacija gali vykti kontoroje arba/ir nuotoliniu būdu (ZOOM), arba/ir tarpininkaujant telefonu.
Esu patyrusi mediatorė, intensyviai medijuoju nuo pat privalomosios mediacijos šeimos bylose atsiradimo, nuolat keliu kvalifikaciją, paslaugas teikiu tiek visoje Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantiems klientams. Taip pat rengiu Taikos sutartis ir teikiu teismui patvirtinti.

Susisiekite! Konsultacija dėl privalomosios mediacijos nemokama +37065998982 info@kristinakisieliene.lt